De Sustainable Development Goals. Doel 1 t/m doel 4.

De Sustainable Development Goals. Doel 1 t/m doel 4.

Korte terugblik op de SDG’s: In september 2015 hebben de Verenigde Naties (VN) zeventien mondiale duurzaamheidsdoelen afgebakend waarbij aan ieder doel concretere subdoelen gekoppeld zijn. Regeringsleiders van 193 landen hebben zich verbonden aan deze duurzaamheidsdoelen die tot 2030 lopen. Deze doelen zijn de welbekende Sustainable Development Goals (SDG).

In deze blog vind je een introductie op de Sustainable Development Goals.

Hieronder worden de eerste vier SDG’s samenvattend uitgelegd om te zien wat deze doelen exact betekenen en inhouden.

Sustainable Development Goal 1: Geen armoede

Sustainable Development Goal 1 - Geen armoede

Het eerste doel is gericht op het beëindigen van alle vormen van armoede. Dit is het belangrijkste doel volgens de Verenigde Naties. In 2030 mag niemand nog in extreme armoede leven. Extreme armoede betekent onder de Sustainable Development Goals (SDG) dat een persoon minder dan 1,90 dollar per dag verdient. 12,8 procent van de wereldbevolking (896 miljoen mensen) leefden in 2012 onder de grens van 1,90 dollar (SDG Nederland, 2020). Hierbij maken zowel de impact van armoede op mensenlevens als de financiële aspecten een deel van uit. Hierbij is de materiële welvaart van mensen aangeduid als het besteedbaar inkomen van het huishouden waar deel van uitgemaakt wordt. Dit inkomen is een uitgangspunt voor de beleggingen, besparingen of bestedingen van deze mensen. De kans op armoede ontstaat bij een laag besteedbaar inkomen. Op het moment dat het huishouden daarnaast nog met (zware) financiële problemen kampt of een lage activiteit op de arbeidsmarkt heeft, bestaat de kans voor gezinsleden op sociale uitsluiting. De hoogte van het besteedbaar inkomen heeft verder invloed op de ervaring van mensen op de bestaanszekerheid.

Meer over Sustainable Development Goal 1 lees je hier op de website van SDG Nederland.

Sustainable Development Goal 2: Geen honger

Sustainable Development Goal 2: Geen honger

Niemand op de wereld mag meer honger lijden in 2030. Ieder persoon moet het hele jaar door toegang hebben tot voldoende, voedzaam en veilig voedsel. Op dit moment hebben volgens het Wereldvoedselprogramma 795 miljoen (ongeveer een op de negen mensen wereldwijd) mensen onvoldoende voedsel om een gezond leven te leiden. De wereldbevolking zal in 2015 zijn toegenomen tot ongeveer negen miljard mensen. Dit tweede doel richt zich daarom ook op voedselproductie. In 2030 moeten er duurzame systemen zijn voor de voedselproductie. De voedselproductie moet dus omhoog zonder de ecosystemen aan te tasten.

Meer over Sustainable Development Goal 2 lees je hier op de website van SDG Nederland.

Sustainable Development Goal 3: Goede gezondheid en welzijn

Sustainable Development Goal 3: Goede gezondheid en welzijn

Het derde doel gaat over welzijn en de gezondheid van jonge en oude mensen. Het kindersterftecijfer daalde volgens de Wereldgezondheidsorganisatie in 2015 met 53 procent ten opzichte van 1990. Ondanks deze daling, sterven elk jaar zes miljoen kinderen voordat het vijfde levensjaar gehaald wordt. Vier van de vijf kinderen die voor het vijfde levensjaar overlijden, komen uit Azië en sub-Sahara Afrika. Ook moet het moedersterftecijfer in 2030 minder dan 70 per 100.000 levensgeborenen zijn. Verder moet in 2030 een eind komen aan de epidemieën zoals tuberculose, HIV/aids, malaria en andere tropische ziekten.

Meer over Sustainable Development Goal 3 lees je hier op de website van SDG Nederland.

Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs

Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs

Het vierde doel gaat over het verzekeren van gelijke toegang tot kwaliteit onderwijs en het stimuleren van levenslang leren voor iedereen. 91 procent van de kinderen in ontwikkelingslanden gaat op dit moment naar de basisschool. Ten opzichte van het jaar 2000 is het aantal kinderen dat niet naar school gaat gehalveerd. In 2000 waren dit 100 miljoen kinderen en in 2015 57 miljoen kinderen. Verder zijn wereldwijd 103 miljoen jongeren nog niet in staat om te kunnen lezen of schrijven.

Meer over Sustainable Development Goal 4 lees je hier op de website van SDG Nederland.

Meer over de Sustainable Development Goals?

Hier vind je een introductie op de Sustainable Development Goals.

Hier vind je meer over Sustainable Development Goals 1 t/m 4.

Hier vind je meer over Sustainable Development Goals 5 t/m 8.

Hier vind je meer over Sustainable Development Goals 9 t/m 12.

Hier vind je meer over Sustainable Development Goals 13 t/m 17.

Reactie plaatsen