2021: Tijd voor goede (duurzame) voornemens. Of toch niet?

2021: Tijd voor goede (duurzame) voornemens. Of toch niet?

Allereerst willen we iedereen een gezond en duurzaam 2021 wensen!

Een nieuw jaar. Tijd voor goede voornemens, of toch niet?

Iedereen heeft ze (of had ze) en waarschijnlijk heb je voor het komend jaar hetzelfde doel als vorig jaar. Je proost met volle overtuiging tijdens de jaarwisseling op je nieuwe levensstijl, om nog geen week later lui op de bank te liggen met een zak chips.

Gelukkig is er één troost, je bent niet de enige: uit onderzoek blijkt namelijk dat het maar één op die vier Nederlanders lukt hun goede voornemens vol te houden. Hoe komt dat toch?

Het is een marathon, maar we rennen als of het een sprint is.

Hoe fijn zou het zijn als klimaatverandering geen issue meer is na een week zonder vliegverkeer en vlees? Maar laten we ons zelf uit deze droom helpen: we hebben ook niet in één week leren praten en schrijven. Het wenselijke resultaat voortvloeiend uit de aanpassing in ons gedrag heeft tijd nodig, veel tijd. Je moet je bewust zijn van het feit dat elke verandering in kleine stappen gaat, en al helemaal als het gaat om het resultaat van milieuvriendelijker leven. De wereld verbeteren in je
eentje lukt namelijk niet, daar hebben we elkaar voor nodig. Toch zijn de kleine stappen die jij onderneemt van waarde, ook al zijn ze onderdeel van een groot geheel.

We weten wat we willen, maar niet waarom

De meeste mensen hebben als voornemen zich minder druk te maken, meer te sporten en bewegen en af te vallen. Daarnaast zijn er steeds meer mensen die als voornemen hebben milieuvriendelijker te leven. De vraag is: boeit het ons echt? Willen we milieuvriendelijker leven omdat David Attenborough ons dat vertelt in de documentaire “a life on our planet”? Of omdat we vanuit onze intrinsieke motivatie de wereld willen verbeteren? Want zegt nu zelf, we weten heus wel dat de door
ons uitgestoten broeikasgassen de gemiddelde temperatuur op aarde laat stijgen, met als gevolg het smelten van de ijskappen en het stijgen van de zeespiegel. We moeten er alleen nu nog voor zorgen dat onze goede voornemens gebaseerd zijn op onze eigen kernwaarden: het “waarom?”.

Doen ligt de mens beter dan laten

Wanneer je tegen een kind zegt “nee, niet doen” is de kans groot dat hij het wel doet. De manier waarop een boodschap wordt geformuleerd, heeft veel gevolgen voor de uitkomst. Uit onderzoek blijkt dat goede voornemens die positief zijn geformuleerd meer kans van slagen hebben dan voornemens die negatief zijn geformuleerd. Ga komend jaar dus niet minder met de auto, maar meer met de fiets en eet niet minder vlees, maar meer groente.

(Milieuvriendelijke) voornemens mislukken regelmatig. Mocht dat ook voor jou gelden, zoek dan uit waarom het voor jou belangrijk is, neem de tijd om je goede voornemens te laten slagen en blijf positief! En onthoud: elke dag is een nieuw begin.

Reactie plaatsen