Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed: CO2-Prestatieladder

Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed: CO2-Prestatieladder

Steeds meer gemeenten kiezen voor het behalen van het CO2-Prestatieladder certificaat. Veelal gedreven vanuit de wethouder duurzaamheid of de afdeling duurzaamheid wordt er besloten te starten met het behalen van het certificaat. Wat zijn de voornaamste redenen?

  • Actief aan de slag gaan met CO2-reductie met concrete doelstellingen
  • Innemen van de voorbeeldfunctie
  • Het implementeren van een goed CO2-managementsysteem om alle CO2-reductie initiatieven goed te borgen
  • Voldoen aan de EED-verplichting (organisaties met meer dan 250 FTE, € 43 miljoen balanstotaal of meer dan € 50 miljoen omzet zijn verplicht te voldoen aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)).

Met de aanpak van De Duurzame Adviseurs wordt er altijd gestart met het samenstellen van een projectgroep. De input die nodig is voor een goed werkend CO2-managementsysteem is namelijk afkomstig vanuit meerdere functies binnen de organisaties. Denk daarbij aan mobiliteit, vastgoed, beheer & onderhoud, communicatie, duurzaamheid en financiën.

Tijdens de kick-off met deze projectgroep horen we veel goede initiatieven die door de verschillende afdelingen worden ingezet op het gebied van CO2-reductie. Een daarvan is de recent geïntroduceerde Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed.

Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed

De sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is in mei 2020 gepubliceerd en biedt goede handvatten om mee aan de slag te gaan. Wat duidelijk naar voren komt is dat de tijd van achterover leunen voorbij is. Nu de sectorale routekaart is gepubliceerd weten gemeenten exact wat er van hen wordt verwacht. Belangrijkste aandachtspunt is dat er een gemeentelijk plan op portefeuilleniveau wordt gemaakt voor 30 jaar, waarbij de eerste 4 jaar al concreet ingevuld moeten zijn (incl. uitvoeringsplan en financieringsplan).

Het doel van de routekaart: een CO2-arme samenleving in 2050. Laat de CO2-Prestatieladder daar nou perfect bij aansluiten en een heel goed instrument zijn om deze ambities integraal in te borgen. Daarnaast zorgt de methodiek en de controle (certificering) er voor dat iedere gemeente op dezelfde wijze aan de slag gaat waardoor er ook nog veel van elkaar geleerd kan worden.

Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed

De CO2-Prestatieladder is een perfect instrument om de ambities van de Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed in vast te leggen.

Aangezien de CO2 impact van vastgoed erg groot is, is een goede aansluiting en borging van de routekaart en de bijbehorende maatregelen in het CO2-managementsysteem belangrijk. Goed om te weten, de CO2-Prestatieladder systematiek geeft vanaf niveau 3 vrijstelling op het uitvoeren van een Europese Energy Efficiency Directive (EED).

Starten met de CO2-Prestatieladder kan worden gezien als een versneller om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Maar het CO2-managementsysteem kan ook worden gezien als kapstok voor andere duurzame en CO2-maatregelen te dienen. Dit maakt het systeem het ideale instrument om duurzaamheid binnen de organisatie te borgen en voor meer interne bewustwording te zorgen.

Download hier de Sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed
Klik hier voor de pagina van de VNG over de CO2-Prestatieladder voor gemeenten

Reactie plaatsen