Hoe is de CO2-Prestatieladder ontstaan? Het hoe, wat, waar en waarom.

CO2-Prestatieladder ontstaan bij ProRail

In 2009 is het idee van een CO2-Prestatieladder ontstaan bij ProRail. ProRail stelde toen al hoge eisen aan de bedrijven die opdrachten voor hen uitvoerden. Zij werkten met een eigen erkenningssysteem bij het selecteren van aannemers, die alle in het bezit moesten zijn van de nodige certificaten.CO2-Prestatieladder en het gunningvoordeel

Het hoofd van de afdeling inkoop bij ProRail, Frans van Duren, bedacht in 2009 dat dit nog beter kon. Hij ontwikkelde een nieuw systeem voor duurzaamheid: de CO2-Prestatieladder. Dit met het doel de toeleveranciers zo concreet mogelijk op duurzaamheid te kunnen beoordelen. Vervolgens koppelde hij hier een fictief gunningvoordeel aan vast om het voor de toeleveranciers aantrekkelijk te maken om aan de Prestatieladder deel te nemen.Het succes van het gunningsvoordeel

Vanwege het fictieve gunningvoordeel werd het systeem populair onder de toeleveranciers van ProRail. Omdat het zo goed werkte besloot halverwege 2011 ook Rijkswaterstaat de CO2-Prestatieladder in te voeren. Vanaf 1 januari 2012 maakt Rijkswaterstaat gebruik van de ladder voor alle GWW-aanbestedingen boven de € 500.000,-.CO2-Prestatieladder en SKAO

ProRail was blij met de populariteit van de ladder, maar had nooit de intentie om de ladder te beheren. Daarom werd de Stichting Klimaat vriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) in het leven geroepen. Zij beheren sinds 2012 de CO2-Prestatieladder.CO2-Prestatieladder en waterschappen, gemeentes, etc.

Fast forward naar nu. Rijkswaterstaat was de eerste die de CO2-Prestatieladder buiten ProRail inzette. Inmiddels zijn er meer dan 50 opdrachtgevers die de ladder gebruiken. Hieronder bijvoorbeeld alle waterschappen, 11 van de 12 provincies en ongeveer 45 gemeentes.


Inmiddels zijn meer dan 1000 bedrijven gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. Met alle BV’s die hieronder vallen staat dat aantal nu op meer dan 2250! En dit aantal blijft alleen maar groeien.Wil jij meer informatie over de CO2-Prestatieladder wij helpen je graag verder. Ben je werkzaam voor een bedrijf klik dan hier of voor een gemeente klik dan hier.

 

https://youtu.be/oonGdRN9dyA
Reactie plaatsen