Page content

Welke impact heeft de CO2-Prestatieladder op de organisatie?

Deze week gaan we in op de vraag ‘wat voor impact heeft de CO2-prestatieladder op de organisatie?’. We zijn nog wel eens geneigd om ons volledig te focussen op het initiële traject; wat moeten we doen, de doelstelling, dossiervorming, auditor uitnodigen en ga zo maar door. Het resultaat hiervan is dat je vervolgens wel een systeem hebt. Je bent gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. Het is de bedoeling dat je volgens dit systeem gaat werken. Het heeft dus ook impact op de organisatie. Bedrijven zijn vaak bang dat het certificeren op de CO2-Prestatieladder het bedrijf te veel tijd gaat kosten.

Het onderhouden van de CO2-Prestatieladder, ongeacht het niveau, houdt in dat er twee keer per jaar een piek moment is. Er is bijvoorbeeld een piek moment in januari en een piek moment in juli. Ook is er over het gehele jaar een constante ‘laag’ van werkzaamheden die gedaan moeten worden. Die twee dingen gaan we kort door lopen.

De pieken

Wat zijn nou die pieken? Twee keer per jaar, en dit is echt verplicht, hou je een grote interne audit. Hier ga je bereken wat jouw CO2-footprint is over het afgelopen half jaar. Dit doe je aan de hand van de nieuwe verbruiksgegevens, tankpassen etc. Als je deze nieuwe gegevens hebt verzameld, kun je een nieuwe grafiek opstellen. Dit kan je vervolgens vergelijken met het vorige meetmoment. Dit mag je uiteraard koppelen aan je omzet als je je doelstellingen hebt gerelateerd aan omzet. Misschien heb je wel absolute doelstellingen, dat weten wij natuurlijk niet. Je kan wel een mooie grafiek opstellen. Hier kan je een aantal conclusies uit trekken. Vervolgens houd je een interne audit en bespreek je dit met de directie. Het belangrijkste is dat je corrigerende maatregelen opstelt.

Je hebt dus twee keer per jaar een hele logische piek. Van A, B en C. Wat is mijn uitstoot? Wat is mijn CO2-footprint? Ga ik de goede kant op met mijn reductie? En communiceer de resultaten uit je voortgangsrapportage zowel intern als extern.

Constante werkzaamheden

De constante werkzaamheden zijn het belangrijkste. De pieken zijn enkel de dossiervorming rondom het grotere geheel. Namelijk CO2 reductie. Hiervoor moet de hele organisatie aan de bak. Het uitrollen van je maatregelen mag niet iets zijn wat je twee of vier keer per jaar aandacht geeft. Hier moet je continu mee bezig zijn. Dit kan bijvoorbeeld met een Green Driver Challenge om ervoor te zorgen dat mensen zuiniger gaan rijden. Dit kan je continu meten en bijstellen.

In het kort

Aan de maatregelen die opgesteld zijn moet het hele jaar door aandacht besteedt worden. De dossiervorming daar omheen is slechts twee keer per jaar. Dit doe je door middel van voortgangsrapportages en communicatieberichten. Heel veel succes!

Mocht je na dit alles toch nog vragen hebben? Pak de telefoon en bel ons gerust op 033 – 432 87 70! Wij beantwoorden graag je vragen. En daar gaan we niet meteen een factuur voor sturen. ?