Page content

Wat is fictief gunningsvoordeel?

Fictief gunningsvoordeel en daadwerkelijk voordeel?

Het toepassen van fictief gunningsvoordeel is een van de reden dat de CO2-Prestatieladder zo exponentieel gegroeid is. Door het fictief gunningsvoordeel in te bouwen heeft ProRail ervoor gezorgd dat zoveel bedrijven de CO2-Prestatieladder gaan behalen. Maar wat is dit fictief gunningsvoordeel nu?

De hoeveelheid voordeel is afhankelijk van de aanbesteder. Deze is namelijk vrij om hier zelf invulling aan te geven. We beginnen met ProRail.

ProRail is de oorspronkelijke bedenker van de CO2-Prestatieladder. Zij hebben besloten om aan ieder niveau van de CO2-Prestatieladder een bepaalde hoeveelheid voordeel te koppelen. Dit voordeel is als volgt opgebouwd.

Op niveau 1 heb je 1 % gunningsvoordeel.
Op niveau 2 heb je 2 % gunningsvoordeel.
Op niveau 3 heb je 4 % gunningsvoordeel.
Op niveau 4 heb je 7 % gunningsvoordeel.
Op niveau 5 heb je 10 % gunningsvoordeel.

Wat houdt dit fictief gunningsvoordeel in?

We geven een voorbeeld:

Stel je mag je inschrijven op een aanbesteding. Je besluit deze aanbesteding te kunnen klaren voor 30 miljoen euro. Stel je concurrent “Bedrijf X” schrijft op deze klus in voor 29 miljoen euro. Gunning wordt gegeven op basis van prijs, dus Bedrijf X zou deze klus winnen. Maar wacht.

Bedrijf X heeft niets gedaan om CO2 te reduceren en zij zijn niveau 0 op de CO2-Prestatieladder. Jullie bedrijf doet dit wel en heeft al niveau 3 behaald. Hierdoor krijg je 4% fictief gunningsvoordeel. Met 4% voordeel op 30 miljoen euro betekend dit dat jullie 1,2 miljoen gunningsvoordeel krijgen!

Hierdoor wordt jullie inschrijving behandeld als 28,8 miljoen euro. Lager dan Bedrijf X! Jullie krijgen de aanbesteding dus gegund. Betekend dit dan dat je ook maar 28,8 miljoen krijgt? Nee! Je krijgt gewoon de 30 miljoen euro.

Ofwel, je schrijft je in met een miljoen meer dan de concurrent, maar je krijgt wel de klus gegund. Hierdoor worden bedrijven die een hogere trede op de CO2-Prestatieladder hebben dus beloond. Dit is ook de reden dat het halen van de CO2-Prestatieladder je zelfs geld oplevert. Naast de kosten die je bespaart met reductie verdien je ze fictief terug op je inschrijvingen.

Andere manieren van gunning berekenen.

Naast de percentages die ProRail hanteert zijn er nog andere manieren waarop hier invulling wordt gegeven. Zo gebruiken Rijkswaterstaat en ook de meeste gemeentes vaak de regel dat het percentage gelijk staat aan je niveau. Zo krijg je dus 5% voordeel op niveau 5. Daarnaast zijn er partijen die een concreet getal koppelen aan je niveau. Zo kan je bijvoorbeeld 100.000 voordeel krijgen op niveau 3, of 500.000 op niveau 5.

Mocht je het fictief gunningsvoordeel tegenkomen in een aanbesteding en kom je er niet helemaal uit? Wij beantwoorden graag je vragen! Wij zien dagelijks aanbestedingen voorbijkomen. Wacht dus niet en pak de telefoon. Bel 033 – 432 87 70.  We controleren graag even wat voor jullie de meeste hoeveelheid voordeel oplevert. En dat doen we echt zonder meteen een factuur te sturen ?