Wat is fictief gunningvoordeel m.b.t. de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder, het fictief gunningvoordeel en daadwerkelijk voordeel

Het toepassen van fictief gunningvoordeel is een van de redenen waardoor de CO2-Prestatieladder zo exponentieel is gegroeid. Door het fictief gunningvoordeel in te bouwen, heeft ProRail ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk bedrijven de CO2-Prestatieladder willen gaan behalen. Maar wat is dit fictief gunningvoordeel nu en wat heeft dit met de CO2-Prestatieladder te maken?

De hoeveelheid voordeel is afhankelijk van de aanbesteder. Deze is namelijk vrij om hier zelf invulling aan te geven. We beginnen met ProRail.

ProRail is de oorspronkelijke bedenker van de CO2-Prestatieladder. Zij hebben besloten om aan ieder niveau van de CO2-Prestatieladder een bepaalde hoeveelheid voordeel te koppelen. Dit voordeel is als volgt opgebouwd.
  • Op CO2-Prestatieladder niveau 1 heb je 1 % gunningvoordeel
  • Op CO2-Prestatieladder niveau 2 heb je 2 % gunningvoordeel
  • Op CO2-Prestatieladder niveau 3 heb je 4 % gunningvoordeel
  • Op CO2-Prestatieladder niveau 4 heb je 7 % gunningvoordeel
  • Op CO2-Prestatieladder niveau 5 heb je 10 % gunningvoordeel

Wat houdt dit fictief gunningvoordeel m.b.t. de CO2-Prestatieladder in?

We geven een voorbeeld:

Stel je mag je inschrijven op een aanbesteding. Je besluit deze aanbesteding te kunnen klaren voor 30 miljoen euro. Stel je concurrent “Bedrijf X” schrijft op deze klus in voor 29 miljoen euro. Gunning wordt gegeven op basis van prijs, dus Bedrijf X zou deze klus winnen.

Maar wacht...

Bedrijf X heeft niets gedaan om CO2 te reduceren en zij zijn niveau 0 op de CO2-Prestatieladder. Jullie bedrijf doet dit wel en heeft al niveau 3 op de CO2-Prestatieladder behaald. Hierdoor krijg je 4% fictief gunningvoordeel. Met 4% voordeel op 30 miljoen euro betekent dit dat jullie 1,2 miljoen gunningvoordeel krijgen!

Hierdoor wordt jullie inschrijving behandeld als 28,8 miljoen euro. Lager dan Bedrijf X! Jullie krijgen de aanbesteding dus gegund. Betekent dit dan dat je ook maar 28,8 miljoen krijgt? Nee! Je krijgt gewoon de 30 miljoen euro.

Ofwel, je schrijft je in met een miljoen meer dan de concurrent, maar je krijgt wel de klus gegund. Hierdoor worden bedrijven die een hogere trede op de CO2-Prestatieladder hebben dus beloond. Dit is ook de reden dat het halen van de CO2-Prestatieladder je zelfs geld oplevert. Naast de kosten die je bespaart met reductie, verdien je ze fictief terug op je inschrijvingen.

Andere manieren van gunning berekenen.

Naast de percentages die ProRail hanteert, zijn er nog andere manieren waarop hier invulling wordt gegeven. Zo gebruiken Rijkswaterstaat en ook de meeste gemeentes vaak de regel dat het percentage gelijk staat aan je niveau. Zo krijg je dus 5% voordeel op CO2-Prestatieladder niveau 5. Daarnaast zijn er partijen die een concreet getal koppelen aan je niveau. Zo kan je bijvoorbeeld 100.000 voordeel krijgen op CO2-Prestatieladder niveau 3, of 500.000 op CO2-Prestatieladder niveau 5.
Mocht je het fictief gunningvoordeel tegenkomen in een aanbesteding en kom je er niet helemaal uit? Wij helpen je graag verder met het behalen van de CO2-Prestatieladder. Ben je werkzaam voor een bedrijf klik dan hier of voor een gemeente klik dan hier.

https://youtu.be/jCDb8CLUH-I
Reactie plaatsen