Page content

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

De definitie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), volgens MVO Nederland, is: “Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen, neemt een onderneming de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf ziet in ‘people en planet’-vraagstukken kansen voor nieuwe producten, diensten of processen die zowel de samenleving als de onderneming ten goede komen (profit).”