Alles over het opstellen van De Ketenanalyse

Ketenanalyse, het nut en de noodzaak

In dit artikel bespreken we een ontzettend belangrijk en interessant onderwerp voor niveau 4 en 5 van de CO2-Prestatieladder: de ketenanalyse, en in het geval van middelgrote en grote bedrijven, de ketenanalyses. Dit onderwerp is ontzettend interessant onder andere omdat het in grote mate heeft bijgedragen aan de CObewustwording en omdat het erg zinvol is voor een bedrijf en de reductiemogelijkheden.

Wat vind je in dit artikel?

Wat is een ketenanalyse nou precies? Hoe voer je deze uit? En waarom vragen veel adviesbureaus zo veel geld voor het opzetten van zo’n analyse? En, erg belangrijk, wat heb je er eigenlijk aan? Deze vragen worden allemaal beantwoord in deze blog. Kleine disclaimer: Ketenenanalyses zijn complexe materie. Daarom geven we geen magische formule voor de perfecte ketenanalyse die gegarandeerd wordt goedgekeurd bij een audit. Na dit blog begrijp je wel hoe de ketenanalyse precies werkt en wat de toegevoegde waarde is.

Wat is een ketenanalyse?

Om dit uit te leggen met een voorbeeld, stellen we ons even voor dat je een asfalt bedrijf hebt. Als het goed is, heb je voor niveau 3 goed je eigen uitstoot van onder andere machines, materiaal, centrales en meer in kaart gebracht. Maar, dan ben je er nog niet. Het asfalt dat je gebruikt telt namelijk ook nog! Ooit werden de grondstoffen hiervan opgegraven, getransporteerd en misschien zelfs nog bewerkt voor ze bij jouw bedrijf aankomen. Ook hierbij wordt allemaal CO2uitgestoten.


In de ketenanalyse ga je helemaal terug naar de eerste schakel van de keten: met welk materieel is de grondstof gewonnen en hoeveel heeft dit verbruikt? Het product is ook nog getransporteerd. Hoe zit het met de uitstoot in die schakel? Is het nog door een toeleverancier of halffabricaatleverancier geweest? Dan wordt hiermee ook rekening gehouden. Vervolgens is het naar jou getransporteerd, dit is een volgende schakel met CO2 uitstoot. Op deze transportbeweging kan je mogelijk zelfs al invloed uitoefenen!


Vervolgens heb je natuurlijk je eigen uitstoot. Dit weet je al, want deze heb je voor niveau 3 al berekend in je scope 1 & 2. Als het asfalt eenmaal ligt, is de levenscyclus alleen nog niet voorbij. Zo heb je onder andere de gebruiksfase, onderhoud, de verwijdering en als laatste de zogenaamde ‘end of life treatment’. Wordt het bijvoorbeeld hergebruikt, gerecycled voor andere producten of moet het worden vernietigd? Al deze fases hebben een invloed op de CO2 uitstoot van de keten en worden dus in de ketenanalyse opgenomen.


In de ketenanalyse voor niveau 4 en 5 breng je elke schakel van een significante keten binnen jouw bedrijf in kaart. Vervolgens ga je de COimpact per schakel te berekenen. Het is niet altijd mogelijk om perfecte gegevens te produceren, dus je moet aangeven hoe je aan de data komt. Net als bij alle andere eisen van de CO2-Prestatieladder gaat het er hierbij om dat dit zo nauwkeurig mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld door een schatting, kerngetal of je eigen berekening zijn.

Wat is het doel van een ketenanalyse?

Door middel van een ketenanalyse kijk je voor CO2-reductie verder dan je eigen bedrijf. Zo kun je veel meer besparen dan wat je met eigen handelingen zou kunnen waarmaken.  Als je de ketenanalyse klaar hebt en de uitstootgegevens in een taartdiagram zet kan het voorkomen dat je opvallende observaties doet. Zo kan het zijn dat je dacht het vervuilendste onderdeel van de keten te zijn, maar blijkt dat je slechts een paar procent van de uitstoot genereert! Met zo’n diagram kan je precies zien welke schakels veel uitstoten. Voor die onderdelen kan je vervolgens zoeken naar een duurzame oplossingen.


Bij het maken van een ketenanalyse en de daaruit voortstormende maatregelen is het belangrijk om de focus te houden op jouw invloed en jouw plan van aanpak. Dit is nodig om maatregelen op te stellen waarmee je echt wat mee kan. Zo kan je met je ketenpartners aan de slag om verder dan jouw eigen bedrijf een positieve impact te hebben.

Wil je meer informatie over de CO2-prestatieladder en het opstellen van een ketenanalyse dan helpen we je graag verder. Ben je werkzaam voor een bedrijf klik dan hier of voor een gemeente klik dan hier.


Reactie plaatsen