Welke van deze alternatieve energiebronnen gaat de wereld redden?

Welke van deze alternatieve energiebronnen gaat de wereld redden?

Want met de huidige wind- en zonne-energie oplossingen alleen gaan we het niet langdurig redden. Er moet een oplossing komen waarmee de wereld decennia vooruit kan.

RTL nodige een aantal wetenschappers uit om de, volgens hen, beste oplossingen voor dit probleem te presenteren.

Een aantal kanshebbers volgens RTL4:

  1. Blue Energy
  2. Aquathermie
  3. Thorium

Blue Energy

Wat is Blue Energy?

Als zoet water samenkomt met zout water, ontstaat er een chemische reactie. Dit wordt osmose genoemd. Door deze watermassa’s te scheiden via een speciaal membraan, kan zowel direct als indirect energie gewonnen worden. Dit kan bijvoorbeeld worden benut op plaatsen waar zoet water de zee instroomt. Dit noemt men Blue Energy, oftewel Blauwe Energie.

Wat zijn de voordelen van Blue Energy?

Het voordeel van Blue Energy is dat het schoon is (geen vervuiling) en dat het stabiel is, omdat er geen afhankelijkheid is van zon of wind.

Wat zijn de nadelen van Blue Energy?

Het proces om energie te winnen uit dit osmotisch proces is vrij kostbaar. Daarnaast is er geen overschot aan zoet water en zijn er zelfs momenten, bijvoorbeeld in warme zomers, dat er een tekort aan zoet water is.

De ontwikkeling van Blue Energy als energiebron

“Op de Afsluitdijk wordt energie gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie van zout en zoet water. In Breezanddijk draait een proefinstallatie waarmee we kennis opdoen over deze nieuwe manier van energieopwekking. Deze proefinstallatie van REDstack BV gebruikt water uit de Waddenzee en het IJsselmeer. Wanneer de proeven succesvol blijken wordt er door REDstack opgeschaald tot een demonstratie-installatie.” Aldus de website van De Afsluitdijk.

Aquathermie

Wat is Aquathermie?

Water dat is opgewarmd door de zon bevat veel warmte. Deze warmte kan worden opgevangen en op een later moment worden vrijgegeven. Dit noemt men Aquathermie.

Wat zijn de voordelen van Aquathermie?

Het grote voordeel van Aquathermie is dat het overal beschikbaar is en direct toegepast kan worden.

Wat zijn de nadelen van Aquathermie?

De nadelen van Aquathermie zijn dat er extra investeringen moeten worden gedaan om het te kunnen gebruiken en dat de temperatuur niet nauwkeurig gereguleerd kan worden.

De ontwikkeling van Aquathermie als energiebron

“In Nederland staan 5000 gemalen. Ze borgen de waterveiligheid en waterkwaliteit in onze polders. IF voegt daar een innovatieve functie aan toe: het gemaal als energiecentrale voor duurzame thermische energie. Daartoe ontwierpen wij de Smart polder, een intelligent netwerk van energieneutrale poldergemalen voor klimaatbestendige steden met schoon water. Dit concept biedt een uitgelezen kans voor waterbeheerders. Met Smart polder werkt u duurzaamheid én besparingen in de hand.” Aldus Barry Scholten, Business Developer bij IF Technology

Thorium

Wat is Thorium?

Thorium is een scheikundig element. Thorium is in 1828 ontdekt door de Zweedse chemicus Jöns Jacob Berzelius. De eerste praktische toepassing van thorium was in gaskousjes in draagbare gaslampen, door Welsbach, aan het einde van de 19e eeuw. Deze gaskousjes bestonden uit thoriumoxide plus 1% cesiumoxide en nog andere stoffen. Daarna is de industriële toepasbaarheid gestaag toegenomen. Thorium kan, net als uranium en plutonium, worden gebruikt als brandstof in een kernreactor.

Wat zijn de voordelen van Thorium?

Er is voldoende Thorium om tienduizenden jaren wereldwijd de elektriciteitsvraag te kunnen voldoen. Daarnaast is Thorium een stuk schoner dan Uranium.

Wat zijn de nadelen van Thorium?

Het blijft kernenergie, dus er blijft een klein beetje kernafval over. Daarnaast is het vrij onzeker omdat er nog geen Thorium centrale is en het nog lang zal duren voordat het is ontwikkeld (zo’n 30 jaar + miljarden euro’s).

De ontwikkeling van Thorium als energiebron

“We moeten de klimaatverandering stoppen. En ja, kernenergie stoot minder CO2 uit dan energie uit kolen- en gascentrales. Stel dat je met thorium als nieuwe brandstof alle nadelen van kernenergie weg kon nemen dan zouden we de ideale energiebron voor een duurzame energievoorziening in handen hebben. Oneindig en grootschalig inzetbaar zou de thoriumreactor een perfecte aanvulling op de energiemix van de toekomst zijn. ‘Groene kernenergie’ zou voor energiezekerheid zorgen op momenten dat de wind niet waait en de zon niet schijnt.

Stel dat dit allemaal zou uitkomen, dan is er toch nog steeds een probleem. En dat heeft niets te maken met technologie en alles met timing. Twee van de bekendste Nederlandse experts op het gebied van kernenergie, Wim Turkenburg (emeritus hoogleraar Natuurwetenschap & Samenleving) en Jan Leen Kloosterman (professor voor nucleaire reactor fysica aan de TU Delft en tevens uitgesproken voorstander van de thoriumtechnologie) zijn het er over eens dat die stroom producerende commerciële thoriumreactor er pas over tientallen jaren kan zijn.” Aldus de World Information Service on Energy WISE.

Conclusie

In de reportage van RTL’s Editie NL worden 3 interessante alternatieve energiebronnen gepresenteerd met elke eigen voor- en nadelen. Welke van deze 3, of andere, alternatieve energiebronnen uiteindelijk de wereld gaat redden is helaas nog niet duidelijk. Dat er oplossingen moeten komen, is echter wel duidelijk.

Bekijk de volledige rapportage van Editie NL in onderstaande video.

Reactie plaatsen